Certyfikat GE S-400 dla CBMK

23.03.2015


W dniu 6 marca 2015 r. Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji otrzymało certyfikat GE S-400 na wykonywanie badań w zakresie wysoko i niskocyklicznych badań zmęczeniowych (HCF i LCF). Otrzymany certyfikat jest potwierdzeniem spełnienia wysokich oczekiwań naszych klientów w tym zakresie.

8 Konferencja „Zmęczenie struktur lotniczych”

05.02.2015

W dniach 15-16 stycznia w Instytucie Lotnictwa po raz ósmy odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniu zmęczenia struktur lotniczych. Konferencję zorganizowało Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji.

Wizyta w Hartford

09.01.2015

W dniach 2 – 7 listopada 2014r., Dyrektor Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji, Antoni Niepokólczycki, oraz Kierownicy obu Zakładów CBMK: Michał Szmidt i Wojciech Manaj, uczestniczyli w Hartford (USA) w roboczych spotkaniach z firmami zrzeszonymi w UTC.

Polskie Innowacje w Zaawansowanych Materiałów i Nanotechnologii

17.12.2014

W dniu 1 grudnia 2014r., Dyrektor Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji, Antoni Niepokólczycki, uczestniczył w konferencji pod nazwą „Polish Innovation in Advanced Materials & Nanotechnologies” w Tel-Avivie.
W konferencji tej wzięło udział blisko 60 przedstawicieli polskich uczelni i instytutów badawczych, innowacyjnych firm i instytucji publicznych. Organizatorami przedsięwzięcia były: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Ze strony izraelskiej w konferencji uczestniczyli przedstawiciele rządu, instytucji badawczych i wyższych uczelni. Bardzo licznie uczestniczyły w wydarzeniu izraelskie firmy, w tym również z branży lotniczej.
Konferencja składała się z czterech sesji plenarnych, po których dla zainteresowanych zorganizowano spotkania B2B.

10 lat laboratoriów Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji

10.12.2014


8 grudnia w Instytucie Lotnictwa obchodzono 10. lecie otwarcia laboratoriów Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji.


W uroczystości jubileuszu otwarcia laboratoriów CBMK wzięli udział:  Dyrektor Instytutu Lotnictwa – dr hab. inż., prof. nadzw. Witold Wiśniowski, Dyrektor Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji – dr inż. Antoni Niepokólczycki, byli dyrektorzy Centrum oraz obecni i byli pracownicy.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, wojska, PZL Mielec, WSK PZL – Rzeszów oraz firm z branży technologicznej i lotniczej.

W swoim wystąpieniu do zgromadzonych gości Dyrektor Instytutu Lotnictwa, profesor Witold Wiśniowski przedstawił historię badań materiałowych. Wartym odnotowania jest fakt, że badanie materiałów i elementów konstrukcji jest prowadzone od początków działalności Instytutu Lotnictwa, czyli od 1926 roku.

Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji powstało 6 grudnia 2004 roku w ramach programu offsetowego związanego z zakupem amerykańskich samolotów F-16. Amerykańskim partnerem w realizacji programu był koncern Pratt&Whitney.

Dziesięciolecie otwarcia laboratoriów Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji wpisuje się jednak nie tylko w bogatą historię badań prowadzonych w Instytucie Lotnictwa, ale wyznacza nowe standardy jakości świadczonych usług badawczych. Dzięki transakcji offsetowej CBMK stało się liderem badań wytrzymałościowych w Polsce i jednym z najnowocześniejszych i najsprawniej działających zespołów laboratoriów w Europie. Realizowane są tu badania na najwyższym światowym poziomie na rzecz amerykańskich koncernów lotniczych.

Działania oraz sukcesy Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji przedstawił zgromadzonym gościom obecny Dyrektor CBMK – dr inż. Antoni Niepokólczycki, który podczas niedawnej wizyty w Stanach Zjednoczonych na Polsko-Amerykańskim Tygodniu Innowacji reprezentował interesy Centrum oraz całego Instytutu Lotnictwa. Dyrektor Niepokólczycki z okazji jubileuszu przedstawił również strategiczne kierunki rozwoju CBMK.

W dalszej części przemówień przedstawione zostały cele i zadania poszczególnych zakładów i laboratoriów CBMK.

Na temat badań konstrukcji mówił dr inż. Michał Szmidt.

Prezentację o badaniu materiałów przedstawił dr inż. Wojciech Manaj.

Po wygłoszeniu przemówień wręczono jubileuszowe statuetki oraz dyplomy.

Pamiątkową statuetkę za zaangażowanie w powstanie i rozwój CBMK otrzymał Dyrektor Pionu Infrastruktury, mgr inż. Leszek Rams.

Dyplomy z okazji jubileuszu otrzymali byli dyrektorzy CBMK:

  • dr Beata Kozyra,
  • dr inż. Krzysztof Kawalec,
  • prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Socha,
  • dr inż. Grzegorz Galin,
  • dr inż. Antoni Niepokólczycki.

Na zakończenie obchodów odbył się koncert piosenek Edith Piaf w wykonaniu Doroty Lulki wraz z zespołem: Pawłem Nowakiem – akordeon oraz Maciejem Sadowskim – kontrabas, oraz uroczysty bankiet.

Organizatorzy zaprosili również wszystkich przybyłych gości na słodki poczęstunek. Tort pokroili wspólnie Dyrektor Instytutu Lotnictwa oraz Dyrektor Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji.

Z okazji jubileuszu otwarcia laboratoriów wydany został okolicznościowy folder Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji.

Fotorelacja z obchodów 10. rocznicy otwarcia laboratoriów Centrum Badania Materiałów i Konstrukcji.

On 8th December the Institute of Aviation was celebrating the 10th anniversary of the opening the laboratories in Materials and Structures Research Center.

The participants of the anniversary ceremony included: the Director of the Institute of Aviation – Professor Witold Wiśniowski, the Director of the Materials and Structures Research Center – Antoni Niepokólczycki, PhD Eng, the former directors of the Center, as well as current and former employees.

Among the invited guests were representatives of the Ministry of Economy, army, PZL Mielec, WSK Rzeszów, technology and aviation companies.

Professor Witold Wiśniowski, Director of the Institute of Aviation, in his welcoming speech presented the history of materials research. It is worth to notice that strength research of materials and elements of aircraft structures has been conducted since the Institute of Aviation was established in 1926.

The Materials and Structures Research Center has existed since 6th December 2004, when it was re-organized after the offset agreement between Poland and the U.S including the purchase of the American fighters F-16. The American company Pratt&Whitney was the executor of  the offset commitments.

The 10th anniversary of the opening of the laboratories in Materials and Structures Research Center falls in line not only with the rich history of research conducted at the Institute of Aviation, but also sets the highest quality standards of research services. Through the offset agreement, the M&SRC is at the forefront of materials and structures research in Poland and one of the most modern and most efficient centers of its kind in Europe. It has on-going contracts with the American aircraft engine manufacturers.

Present activities and successes of the M&SRC were presented by its Director, Antoni Niepokólczycki, who during his recent visit in the U.S. on the Polish-American Week of Innovation represented not only the Center but also the Institute of Aviation in business matters. On the occasion of the jubilee, Mr Niepokólczycki presented also the strategy development of the M&SRC.

The rest of the speakers introduced the invited guests into organizational structure of the M&SRC, especially presenting the aims and planned activities of its subdivisions and laboratories.

Michał Szmidt, PhD Eng, spoke about structures testing.

Wojciech Manaj, PhD Eng, provided a presentation on materials research.

After all the presentations the anniversary statuettes and certificates were handed out.

A commemorative statuette for the engagement in establishing and development of the M&SRC was given to Leszek Rams, present Director of Infrastructure.

Certificates were given to the former directors of the M&SRC:

  • Beata Kozyra, PhD,
  • Krzysztof Kawalec, PhD Eng,
  • Professor Grzegorz Socha,
  • Grzegorz Galin, PhD
  • Antoni Niepokólczycki, PhD Eng.

At the end of the anniversary ceremony was held a concert of Edith Piaf songs performed by Dorota Lulka with the band: Paweł Nowak – accordion and Maciej Sadowski – double bass.

Guests of the celebration were also invited for a sweet treat. The cake was cut together by Director of the Institute of Aviation and Director of Materials and Structures Research Center.

On the occasion of the anniversary of the opening of the laboratories a commemorative folder presenting the Materials and Structures Research Center was published.

Photo gallery from the anniversary ceremony.

 

Polsko-Amerykański Tydzień Innowacji

03.12.2014

W dniach 17 – 21 listopada 2014r., Dyrektor Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji, Antoni Niepokólczycki, uczestniczył w Polsko-Amerykańskim Tygodniu Innowacji na Zachodnim Wybrzeżu USA.
W wydarzeniu tym wzięło udział prawie 200 polskich uczelni i instytutów badawczych, innowacyjnych firm i instytucji publicznych. Organizatorami przedsięwzięcia były: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Oprócz wielu wizyt w innowacyjnych firmach w Los Angeles i Dolinie Krzemowej, organizatorzy przygotowali konferencje na jednych z najlepszych uczelni na świecie: Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley oraz Uniwersytecie Stanforda. W trakcie tych konferencji, poza prezentacjami dotyczącymi konkretnych dziedzin nauki i techniki, odbyły się dyskusje na temat możliwości polsko-amerykańskiej współpracy, jakie dają programy Horyzont 2020 oraz Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Antoni Niepokólczycki uczestniczył w wizytach w firmach: NASA – Jet Propulsion Laboratory oraz Boeing w Los Angeles, a także w NASA i SRI International w Dolinie Krzemowej. Brał również udział w konferencjach na obu uczelniach, a w czasie konferencji na Uniwersytecie Berkeley przedstawił prezentację pt. „A New Method for Flutter Flight Testing”. Metoda ta jest wynikiem zrealizowanego projektu POIG i obecnie stanowi przedmiot postępowania patentowego m.in. w Stanach Zjednoczonych.

Udział Antoniego Niepokólczyckiego w Polsko-Amerykańskim Tygodniu Innowacji sfinansowany został z funduszy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Strona 1 z 6123...Last »