Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji

al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa

tel.: 22 868 51 06
fax: 22 868 56 80
e-mail: cbmk@ilot.lukasiewicz.gov.pl