Laboratorium Badań Drgań

Laboratorium Badań Drgań oferuje:

  • Pomiary i analiza drgań konstrukcji,
  • Badania rezonansowe – pomiar częstotliwości i postaci drgań rezonansowych oraz wyznaczanie współczynników uogólnionych masy i tłumienia,
  • Obliczenia właściwości drganiowych konstrukcji i weryfikacja obliczeń,
  • Badania aeroelastyczności statków powietrznych.

Badania drgań

Badania w warunkach eksploatacji

Usługi projektowo-obliczeniowe

Kontakt:
Kierownik Laboratorium Badań Drgań
mgr inż. Zbigniew Lorenc
tel. 22 846-00-11 wew. 658
mail: zbigniew.lorenc@ilot.edu.pl