Laboratorium Badań Konstrukcji

Do roku 2003 Laboratorium Badań Konstrukcji istniało jako Laboratorium Badań Wytrzymałościowych w strukturze Zakładu Wytrzymałości i Dynamiki Konstrukcji Instytutu Lotnictwa. W 2004 roku zostało włączone do Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji, powstałego jako wynik umowy offsetowej pomiędzy polskim rządem a amerykańskim koncernem Lockheed Martin. Zakres działalności Laboratorium oraz trzon personelu pozostał bez znaczących zmian. Poszerzone zostały możliwości badawcze poprzez transfer wyposażenia i technik badawczych.

W Laboratorium przeprowadzane mogą być badania statyczne oraz quasistatyczne – zmęczeniowe kompletnych konstrukcji mechanicznych, ich  zespołów, elementów bądź frag­mentów konstrukcji. Badane są zależności pomiędzy obciążeniami w postaci sił lub momen­tów sił a odpowiadającymi im przemieszczeniami, odkształceniami, odkształceniami względ­nymi lub naprężeniami.

W laboratorium przeprowadzane są również badania wytrzymałości elementów konstrukcyjnych w testach zderzeniowych za pomocą działa pneumatycznego.

Laboratorium jest technicznie przygotowane do realizacji złożonych prób dużych struktur mechanicznych dla przemysłu lotniczego, maszynowego, samochodowego, maszyn budowla­nych,  itp.

Od 1997 roku Laboratorium posiada certyfikat akredytacji laboratorium badawczego wg normy PN-EN ISO 17025 oraz certyfikaty wydane przez kluczowego klienta – firmę Pratt & Whitney – na określone techniki badawcze.

Laboratorium posiada wyposażenie badawcze i pomiarowe oraz realizuje badania objęte zakresem akredytacji, według własnych procedur badawczych oraz związanych z nimi instrukcji.

Badania elementów konstrukcji

Usługi projektowo-obliczeniowe

Badania w warunkach eksploatacji

Kontakt:
Kierownik Laboratorium Badań Konstrukcji
mgr inż. Janusz Wlazło
tel. 22 846-00-11 wew. 879
mail: janusz.wlazlo@ilot.edu.pl