Laboratorium Badań Materiałowych

Laboratorium Badań Materiałowych powstało w 2004 roku na bazie transferu technologii i urządzeń ze strony amerykańskiej firmy Pratt & Whitney. Domeną laboratorium są badania mechaniczne, metali i materiałów kompozytowych, głównie badania zmęczeniowe wysoko i nisko cykliczne, badania pełzania oraz statyczne próby wytrzymałościowe.

Na wyposażeniu laboratorium jest obecnie 26 maszyn do badań zmęczeniowych, 14 maszyn do statycznych prób wytrzymałościowych oraz 36 stanowisk do badań pełzania. Badania wykonywane są według norm  ASTM, w klimatyzowanych pomieszczeniach, umożliwiających stałe monitorowanie warunków przeprowadzanych badań.

Od 2007 roku laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na zgodność z normą PN/EN ISO/IEC 17025 obejmującą wykonywanie badań zmęczeniowych oraz badań pełzania, zaś od 2011 rozszerzyło zakres także o statyczne próby wytrzymałościowe. Większość metod badawczych laboratorium jest objęta także certyfikatami klientów, m.in. S-400 GE Aviation, Pratt & Whitney.

Badania materiałowe

Badania właściwości materiałów

Wykonywanie próbek

Kontakt:
Kierownik Laboratorium Badań Materiałowych
mgr inż. Alicja Kaznowska
tel. 22 846-00-11 wew. 526
mail: alicja.kaznowska@ilot.edu.pl