Laboratorium Badań Nieniszczących

Laboratorium Badań Nieniszczących, będące częścią Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji, powstało w pod koniec 2008 roku jako kontynuacja Laboratorium NDT Instytutu Lotnictwa, istniejącego od początku lat 90-tych XX. W 2010 roku działalność laboratorium została rozszerzona o sekcję badań właściwości materiałów i analizy strukturalnej.

W skład zespołu laboratorium wchodzi personel o wieloletnim doświadczeniu w zakresie badań nieniszczących, certyfikowany zgodnie z normą PN-EN ISO 9712 “ Badania nieniszczące – Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących” oraz posiadający odpowiednie kwalifikacje do wykonywania badań związanych ze strukturą i właściwościami materiałów.

W zakresie badań nieniszczących laboratorium zajmuje się wykrywaniem i określeniem położenia, konfiguracji oraz wielkości wad materiałowych, technologicznych i eksploatacyjnych, w różnych stadiach procesu produkcyjnego: od kontroli materiałów wyjściowych, poprzez kontrole międzyoperacyjne do kontroli finalnej oraz w czasie eksploatacji w warunkach przemysłowych, polowych i laboratoryjnych. Obiektami badań są kompletne konstrukcje inżynierskie, ich zespoły lub elementy bądź fragmenty konstrukcji a także materiały i półwyroby.

Sekcja badań właściwości materiałów prowadzi badania materiałowe oraz analizę zmęczeniową obiektów m.in. za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego, analizę składu chemicznego próbek, analizę mikrostruktury oraz twardość i chropowatość, jak też badania udarności za pomocą wahadłowego młota typu Charpy.

Laboratorium wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt do badań nieniszczących m.in. defektoskopy Magnaflux, GE Inspection Technlogies, Institute Dr Förster oraz tomograf komputerowy v|tome|x L 240 GE Inspection Technologies do badań radiograficznych. Wyposażenie działu badań materiałowych stanowi m.in. mikroskop skaningowy Zeiss EVO 25 MA z detektorami  BSD i SE, Detektor EDX XFlash 5010 Bruker, chropowatościomierz Mitutoyo Surftest SJ-301, przecinarka, praska do inkludowania i szlifierko-polerka, mikroskop metalograficzny Neophot 2, twardościomierz Innovatest i przenośny twardościomierz Mitutoyo oraz wahadłowy młot Charpy’ego.

W 2010 roku Laboratorium uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, znak AB 792, w zakresie badań nieniszczących metodami: penetracyjną, prądów wirowych, magnetyczno-proszkową, wizualną i ultradźwiękową.

Badania nieniszczące

Badania właściwości materiałów

Kontakt:
Kierownik Laboratorium Badań Nieniszczących
mgr Józef Krysztofik
tel: 22 846 00 11 wew. 319
e-mail: jozef.krysztofik@ilot.edu.pl