Zakończenie realizacji Projektu „Lekki szybowiec wyczynowy o innowacyjnej konstrukcji skrzydła”

27.04.2016

W dniu 22 marca 2016 r., kierownik projektu – dr inż. Antoni Niepokólczycki otrzymał od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informację, że wniosek o płatność końcową został zaakceptowany, co zgodnie z umową o dofinansowanie (§8 pkt. 10), równoznaczne jest z uznaniem, że zrealizowany został pełen zakres rzeczowy i finansowy projektu.

Zakończenie realizacji Projektu „Nabycie praw ochrony własności przemysłowej metody szybkiej estymacji właściwości aerosprężystych samolotu w czasie prób flatterowych w locie”

21.04.2016

W dniu 8 kwietnia 2016 r., kierownik projektu – dr inż. Antoni Niepokólczycki otrzymał od Instytucji Wdrażającej informację, że zatwierdzony został wniosek o płatność końcową, co zgodnie z umową o dofinansowanie (§7 pkt. 9), równoznaczne jest z uznaniem, że zrealizowany został pełen zakres rzeczowy i finansowy projektu.

Próby ultralekkiego śmigłowca H3 EasyFlyerSport

13.04.2016

Na początku roku w Laboratorium Badania Konstrukcji realizowano cykl prób statycznych struktury ultralekkiego śmigłowca H3 EasyFlyerSport belgijskiego producenta – DYNALI Helicopter Company.

Przedłużenie Certyfikatu S-400 dla CBMK

11.03.2016

Z dniem 1 marca 2016, po pozytywnej weryfikacji, General Electric Aviation przedłużyło ważność Certyfikatu S-400 dla CBMK. Certyfikat ten dotyczy kwalifikacji realizowanych w Zakładzie Badań Materiałów procesów badań mechanicznych oraz przygotowywania próbek do badań.

Podsumowanie programu BRIdge Mentor

02.03.2016


W dniu 26 lutego 2016 r., Dyrektor Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji, dr inż. Antoni Niepokólczycki, wziął udział w uroczystym podsumowaniu programu BRIdge Mentor, połączonym z konferencją prasową.