Strona główna

1
2
previous arrow
next arrow

Certyfikat GE S-400 dla CBMK


W dniu 6 marca 2015 r. Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji otrzymało certyfikat GE S-400 na wykonywanie badań w zakresie wysoko i niskocyklicznych badań zmęczeniowych (HCF i LCF). Otrzymany certyfikat jest potwierdzeniem spełnienia wysokich oczekiwań naszych klientów w tym zakresie.
(więcej…)

Wizyta w Hartford

W dniach 2 – 7 listopada 2014r., Dyrektor Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji, Antoni Niepokólczycki, oraz Kierownicy obu Zakładów CBMK: Michał Szmidt i Wojciech Manaj, uczestniczyli w Hartford (USA) w roboczych spotkaniach z firmami zrzeszonymi w UTC.

 

(więcej…)

Polskie Innowacje w Zaawansowanych Materiałów i Nanotechnologii

W dniu 1 grudnia 2014r., Dyrektor Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji, Antoni Niepokólczycki, uczestniczył w konferencji pod nazwą „Polish Innovation in Advanced Materials & Nanotechnologies” w Tel-Avivie.
W konferencji tej wzięło udział blisko 60 przedstawicieli polskich uczelni i instytutów badawczych, innowacyjnych firm i instytucji publicznych. Organizatorami przedsięwzięcia były: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Ze strony izraelskiej w konferencji uczestniczyli przedstawiciele rządu, instytucji badawczych i wyższych uczelni. Bardzo licznie uczestniczyły w wydarzeniu izraelskie firmy, w tym również z branży lotniczej.
Konferencja składała się z czterech sesji plenarnych, po których dla zainteresowanych zorganizowano spotkania B2B.

(więcej…)

10 lat laboratoriów Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji


8 grudnia w Instytucie Lotnictwa obchodzono 10. lecie otwarcia laboratoriów Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji.


W uroczystości jubileuszu otwarcia laboratoriów CBMK wzięli udział:  Dyrektor Instytutu Lotnictwa – dr hab. inż., prof. nadzw. Witold Wiśniowski, Dyrektor Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji – dr inż. Antoni Niepokólczycki, byli dyrektorzy Centrum oraz obecni i byli pracownicy.

(więcej…)

Polsko-Amerykański Tydzień Innowacji

W dniach 17 – 21 listopada 2014r., Dyrektor Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji, Antoni Niepokólczycki, uczestniczył w Polsko-Amerykańskim Tygodniu Innowacji na Zachodnim Wybrzeżu USA.
W wydarzeniu tym wzięło udział prawie 200 polskich uczelni i instytutów badawczych, innowacyjnych firm i instytucji publicznych. Organizatorami przedsięwzięcia były: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

(więcej…)

Zamknięcie przewodu doktorskiego

26 lutego 2014 r. Rada Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej nadała tytuł doktora nauk technicznych mgr inż. Michałowi Szmidtowi, pracownikowi CBMK.

Zrealizowana praca doktorska dotyczyła zagadnienia aktywnego tłumienia – w celach wyciszeniowych – drgań ustrojów cienkościennych z użyciem piezoelementów. Powstała pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Andrzeja Tylikowskiego w ramach grantu promotorskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.