Polsko-Amerykański Tydzień Innowacji

03.12.2014

W dniach 17 – 21 listopada 2014r., Dyrektor Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji, Antoni Niepokólczycki, uczestniczył w Polsko-Amerykańskim Tygodniu Innowacji na Zachodnim Wybrzeżu USA.
W wydarzeniu tym wzięło udział prawie 200 polskich uczelni i instytutów badawczych, innowacyjnych firm i instytucji publicznych. Organizatorami przedsięwzięcia były: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zamknięcie przewodu doktorskiego

16.04.2014

26 lutego 2014 r. Rada Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej nadała tytuł doktora nauk technicznych mgr inż. Michałowi Szmidtowi, pracownikowi CBMK.

Zrealizowana praca doktorska dotyczyła zagadnienia aktywnego tłumienia – w celach wyciszeniowych – drgań ustrojów cienkościennych z użyciem piezoelementów. Powstała pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Andrzeja Tylikowskiego w ramach grantu promotorskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Świadectwo Uznania TÜV Rheinland dla Laboratorium Badań Nieniszczących

24.01.2014

20 stycznia 2014 roku Laboratorium Badań Nieniszczących uzyskało Świadectwo Uznania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. na wykonywanie badań nieniszczących i wytrzymałościowych w zakresie prowadzenia usług dla TÜV Rheinland.

Nagrody dla pracowników Instytutu Lotnictwa

25.10.2013

W dniu 11.10.2013 r. o godz. 10.00 w Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej. W trakcie uroczystości Rektor Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt MIERCZYK wręczył osobiście dyplomy tegorocznym laureatom Konkursu Nagród Rektorskich za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w roku akademickim 2012/2013.

Nowy dyrektor CBMK

18.09.2013

W dniu 1 września 2013 roku dwa piony merytoryczne Instytutu Lotnictwa: Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji (CBMK) i Net Instytut, połączone zostały w jeden pion, który zachował nazwę Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji. Decyzja ta podjęta została po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Naukową Instytutu Lotnictwa, i ogłoszona w Zarządzeniu nr 46 Dyrektora Instytutu Lotnictwa w dniu 30 sierpnia 2013. Pełniącym obowiązki dyrektora CBMK został dr inż. Antoni Niepokólczycki. Dotychczasowy dyrektor Centrum, dr inż. Grzegorz Galin, powołany został na pełniącego obowiązki zastępcy dyrektora CBMK.