Zamknięcie przewodu doktorskiego

16.04.2014

26 lutego 2014 r. Rada Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej nadała tytuł doktora nauk technicznych mgr inż. Michałowi Szmidtowi, pracownikowi CBMK.

Zrealizowana praca doktorska dotyczyła zagadnienia aktywnego tłumienia – w celach wyciszeniowych – drgań ustrojów cienkościennych z użyciem piezoelementów. Powstała pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Andrzeja Tylikowskiego w ramach grantu promotorskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Świadectwo Uznania TÜV Rheinland dla Laboratorium Badań Nieniszczących

24.01.2014

20 stycznia 2014 roku Laboratorium Badań Nieniszczących uzyskało Świadectwo Uznania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. na wykonywanie badań nieniszczących i wytrzymałościowych w zakresie prowadzenia usług dla TÜV Rheinland.

Nagrody dla pracowników Instytutu Lotnictwa

25.10.2013

W dniu 11.10.2013 r. o godz. 10.00 w Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej. W trakcie uroczystości Rektor Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt MIERCZYK wręczył osobiście dyplomy tegorocznym laureatom Konkursu Nagród Rektorskich za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w roku akademickim 2012/2013.

Nowy dyrektor CBMK

18.09.2013

W dniu 1 września 2013 roku dwa piony merytoryczne Instytutu Lotnictwa: Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji (CBMK) i Net Instytut, połączone zostały w jeden pion, który zachował nazwę Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji. Decyzja ta podjęta została po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Naukową Instytutu Lotnictwa, i ogłoszona w Zarządzeniu nr 46 Dyrektora Instytutu Lotnictwa w dniu 30 sierpnia 2013. Pełniącym obowiązki dyrektora CBMK został dr inż. Antoni Niepokólczycki. Dotychczasowy dyrektor Centrum, dr inż. Grzegorz Galin, powołany został na pełniącego obowiązki zastępcy dyrektora CBMK.

Realizacja części projektu TEBUK przez CBMK

23.08.2013

Laboratorium Badań Konstrukcji włączyło się do realizacji projektu TEBUK – „Opracowanie technologii badań odporności na uszkodzenia lotniczych i kosmicznych kompozytowych struktur nośnych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.