Realizacja części projektu TEBUK przez CBMK

23.08.2013

Laboratorium Badań Konstrukcji włączyło się do realizacji projektu TEBUK – „Opracowanie technologii badań odporności na uszkodzenia lotniczych i kosmicznych kompozytowych struktur nośnych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Weryfikacja NIST dla badań udarności

23.08.2013

W grudniu 2012 r. CBMK uzyskało potwierdzenie NIST (National Institute of Standards and Technology, USA) o spełnieniu wymagań normy ASTM E23 dotyczących kalibracji pośredniej w badaniach udarności.

Badania udarności w CBMK

17.05.2011

Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji rozszerzyło zakres swoich możliwości badawczych o wykonywanie prób udarności. Badania udarności przeprowadzane są na standardowym młocie wahadłowym typu Charpy o energii 300J z automatycznym podnoszeniem i zwalnianiem wahadła.

Projekt badania odporności na zderzenie elementów konstrukcji samolotów i pojazdów lądowych

17.05.2011

Pod koniec grudnia 2009 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa zatwierdziło decyzję o przyznaniu środków dla konsorcjum naukowo-przemysłowego, reprezentowanego przez CBMK, o wykonanie projektu rozwojowego, zgłoszonego na 9 konkurs projektów rozwojowych z obszaru obronność i bezpieczeństwo. Koszt projektu 3000000 zł.

Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji utworzyło Dział Metalografii

17.05.2011

Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji poszerzyło zakres swoich usług o badania strukturalne materiałów konstrukcyjnych. Nowopowstały dział stał się częścią Laboratorium Badań Nieniszczących.