previous arrow
next arrow
Slider

Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji utworzyło Dział Metalografii

17.05.2011

Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji poszerzyło zakres swoich usług o badania strukturalne materiałów konstrukcyjnych. Nowopowstały dział stał się częścią Laboratorium Badań Nieniszczących.

Nowa aparatura do badań nieniszczących

17.05.2011

Laboratorium Badań Nieniszczących CBMK pozyskało nowa aparaturę do badań materiałów i obiektów w zakresie metody prądów wirowych i metody ultradźwiękowej.
Aparatura ta umożliwia zlokalizowanie i określenie wad materiałowych takich jak defektoskopia – pęknięcia, wtrącenia, korozja, rozwarstwienia, wady złączy spawanych oraz określenie własności i parametrów fizycznych materiałów, m.in. konduktywność, prędkości propagacji fal, tłumienie, pomiary geometrii, pomiary grubości warstw nakładanych, określenie stopnia skorodowania.