Single Blog Title

This is a single blog caption
02 marzec 2016

Podsumowanie programu BRIdge Mentor


W dniu 26 lutego 2016 r., Dyrektor Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji, dr inż. Antoni Niepokólczycki, wziął udział w uroczystym podsumowaniu programu BRIdge Mentor, połączonym z konferencją prasową.

Program BRIdge Mentor uruchomiony został przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 2013 r. Celem programu było wsparcie komercjalizacji starannie wyselekcjonowanej grupy technologii o wysokim potencjale rynkowym. Realizowany pod kierunkiem dr inż. Antoniego Niepokólczyckiego  projekt „Opracowanie metody szybkiej estymacji właściwości aerosprężystych samolotu w czasie prób flatterowych w locie”, jako jeden z zakwalifikowanych projektów, został objęty wsparciem zespołu doradczego PwC.

W trakcie spotkania dr inż. Antoni Niepokólczycki przedstawił korzyści dla procesu komercjalizacji wyników projektu, wynikające ze współpracy z PwC oraz NCBR w ramach programu. Po spotkaniu udzielił wywiadu, którego główne tezy zawarte zostały w poniższej relacji prasowej.

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/wielki-sukces-polskich-inzynierow-przykul,210,0,2028242.html