Single Blog Title

This is a single blog caption
23 sierpień 2013

Realizacja części projektu TEBUK przez CBMK

Laboratorium Badań Konstrukcji włączyło się do realizacji projektu TEBUK – „Opracowanie technologii badań odporności na uszkodzenia lotniczych i kosmicznych kompozytowych struktur nośnych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W 2013 roku przy współpracy z wiodąca komórką projektu – Pracownią Kompozytów – w Laboratorium Badań Konstrukcji wykonywane będą próby statyczne i zmęczeniowe demonstratora technologii jako doświadczalna walidacja metod obliczeniowych rozwoju wad i uszkodzeń eksploatacyjnych na przykładzie fragmentu konstrukcji. Demonstrator zostanie poddany próbom wytrzymałościowym pozwalającym na zweryfikowanie metodyk analiz rozwoju uszkodzeń na fragmencie konstrukcji.
Projekt „TEBUK”, stawia sobie za cel opracowanie wzorcowej metodyki oceny wpływu uszkodzeń na wytrzymałość i trwałość konstrukcji kompozytowych.
Więcej o projekcie – http://ilot.edu.pl/tebuk