Single Blog Title

This is a single blog caption
16 październik 2019

Sympozjum Pomiarów i Interpretacji Naprężeń

Już po raz ósmy, pracownicy Centrum Badania Materiałów i Konstrukcji uczestniczyli w Sympozjum Pomiarów i Interpretacji Naprężeń SPINA. Tym razem spotkanie to odbyło się w Instytucie Inżynierii Materiałowej Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie.

Pierwsze spotkanie członów SPINY miało miejsce w 2011 roku w Instytucie Lotnictwa i odbyło się z inicjatywy dr inż. Elżbiety Gadalińskiej oraz dr inż. Andrzeja Wojtasa, przedstawiciela firmy Metlab z Wrocławia. Sympozjum to jest spotkaniem  badaczy oraz przedstawicieli przemysłu, zajmujących się analizą naprężeń, głównie za pomocą metod dyfrakcyjnych. Podczas tegorocznego spotkania przedstawione zostały prezentacje kolegów z Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytutu Metali Nieżelaznych (Oddziału Metali Lekkich w Skawinie), Uniwersytetu Śląskiego oraz firmy Metlab. Spotkanie było również okazją do przedstawienia oferty zmodernizowanego w ostatnim czasie Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej Instytutu Lotnictwa. Podczas spotkania odwiedzono laboratoria badawcze Instytutu Inżynierii Materiałowej m.in. laboratorium dyfraktometrii z dyfraktometrem monkrystalicznym oraz laboratorium mikroskopii. Odbyto wiele cennych rozmów, które umożliwią udoskonalenie oferty Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej Instytutu Lotnictwa. Rozmowy zaś z przedstawicielami przemysłu (np. Pratt & Whitney) w perspektywie pozwolą na nawiązanie współpracy komercyjnej, w zakresie dyfrakcyjnej analizy naprężeń.

W trakcie sympozjum zadecydowano o konieczności rozszerzenia zawiązanej przed ośmioma laty grupy. Zdecydowano o propagowaniu spotkań SPINA oraz działalności grupy w mediach społecznościowych i internecie tak, aby informacja na jej temat dotarła do jak największej liczby odbiorców, głównie z przemysłu.