Single Blog Title

This is a single blog caption
16 kwiecień 2014

Zamknięcie przewodu doktorskiego

26 lutego 2014 r. Rada Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej nadała tytuł doktora nauk technicznych mgr inż. Michałowi Szmidtowi, pracownikowi CBMK.

Zrealizowana praca doktorska dotyczyła zagadnienia aktywnego tłumienia – w celach wyciszeniowych – drgań ustrojów cienkościennych z użyciem piezoelementów. Powstała pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Andrzeja Tylikowskiego w ramach grantu promotorskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.