Lekki szybowiec wyczynowy o innowacyjnej konstrukcji skrzydła

Konsorcjum tworzone przez Instytut Lotnictwa i firmę Peszke S.C. z Krosna realizuje projekt „Lekki szybowiec wyczynowy o innowacyjnej konstrukcji skrzydła”. Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach projektu powstanie wyczynowy szybowiec, który będzie mógł startować w zawodach szybowcowych w klasie 13,5m.

Kluczem do sukcesu ma być nowatorska i niestosowana w innych szybowcach konstrukcja skrzydła i technologia wytwarzania struktury kompozytowej zapewniająca najlepszy stosunek masy do wytrzymałości. Cel ten ma zostać osiągnięty przez zastosowanie włókien węglowych nowej generacji o podwyższonym module Younga oraz technologii utwardzania laminatów w podwyższonej temperaturze i ciśnieniu, dzięki czemu prognozowany jest wzrost wytrzymałości właściwej o ok. 25 % w stosunku do współczesnych szybowców, przy masie własnej szybowca nieprzekraczającej 130kg.

Doskonałe właściwości aerodynamiczne mają zostać osiągnięte przez zastosowanie konstrukcji szybowca zapewniającej minimalny opór indukowany i interferencyjny, uzyskany przez duże wydłużenie skrzydła (25-30) oraz zastosowanie turbulizatorów sterujących warstwą przyścienną. Profil skrzydła ma zapewniać możliwie płaską biegunową, przy ograniczeniu powierzchni nośnej wynikającej z kategorii sportowej. Dodatkowo atrakcyjność szybowca zostanie zwiększona ze względu na możliwość dowolnego malowania, która będzie wynikała ze zwiększonej odporności termicznej konstrukcji.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Koszt projektu: 1 362 527,00 zł. Okres realizacji: 01.07.2013r. – 30.06.2015r.